Prin completarea acestui formular, imi dau acordul expres si neechivoc ca datele mele personale, completate de mine pe cupon, sa fie prelucrate de S.C. Santex Fit S.R.L. (inregistrat ANSPDCP cu nr. Notificare 2646) in scopul transmiterii ocazionale de oferte, mesaje publicitare si de marketing, informatii despre promotii prin posta, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele sale sau ale altor societati comerciale. Am luat la cunostinta de drepturile pe care le am cf. Legii 677/2001: dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), de opozitie (art. 15), de a ma adresa justitiei (art. 18). Am fost informat ca pot exercita aceste drepturi, in mod gratuit, printr-o simpla cerere semnata, datata si expediata operatorului la CP 39, OP 83 Bucuresti. Sunt de acord sa primesc ocazional mesaje publicitare si de marketing prin posta, telefon si/sau e-mail din partea S.C. Santex Fit S.R.L. si a partenerilor sai.


Termeni si conditii...